Doprava
Tatra 815
odvoz, dovoz, predaj ornice a iných sypkých materiálov

štrky, piesky, zemina, makadam, betónová drva, odvoz stavebnej sute s uskladnením a iné...